Ara mateix! Experts d’IBM a Andorra – IA with IBM Watson @IBM @Andorsoft #IBM #Time to Market #Kubernetes

Kubernetes, Containers Microserveis, el posicionament d’IBM per reduir el Time to Market dels desenvolupaments.

Llegeix més

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.