ELS NOSTRES SERVEIS

Cyberseguretat

A Andorsoft, S.A., som conscients de la importància de la cyberseguretat en el món empresarial actual. Sabem que la protecció de les dades i la informació és fonamental per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels recursos tecnològics de la vostra empresa. Per això, comptem amb un equip d’experts i oferim assessorament per protegir el vostre negoci de les amenaces cibernètiques.

  • Estratègies de cyberseguretat
  • Altament qualificats
  • Solutions de cyberseguretat
  • Formació i assessorament
Capacitats de seguretat modulars

AndAnalyse

El nostre contracte de servei de ciberseguretat inclou :

Eines bàsiques per una protecció optima :

Tipus de Contracte : Mensual *Permanència mínima 36 mesos.

*Eina opcional : Estudi a la conformitat de la nova Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals.

@andorsoft

Estratègies de cyberseguretat

El nostre enfocament empàtic i professional ens permet connectar amb els nostres clients i entendre les seves preocupacions en matèria de seguretat. A Andorsoft, S.A., treballem en estreta col·laboració amb vosaltres per identificar les vostres necessitats específiques i desenvolupar estratègies de cyberseguretat adaptades a la vostra realitat empresarial.

La primera línia de defensa en la ciberseguretat són els usuaris finals. Proveir formació i sensibilització en ciberseguretat als usuaris pot ajudar a prevenir amenaces com el phishing, l’enginyeria social, etc.

Assegureu-vos que tots els usuaris utilitzen contrasenyes fortes i que es canvien regularment. L’ús de gestors de contrasenyes pot ser útil.

Utilitzeu firewalls i sistemes de detecció d’intrusos per protegir la vostra xarxa. També és recomanable l’ús de VPN per als empleats que treballen de manera remota.

Manteniu actualitzat el vostre sistema operatiu i tots els programes. Les actualitzacions sovint contenen correccions per a vulnerabilitats de seguretat conegudes.

Asegureu-vos que tots els dispositius estan protegits amb eines antimalware actualitzades.

Realitzeu còpies de seguretat regulars de les vostres dades importants. Aquestes còpies de seguretat han d’estar disponibles en cas de desastre, com un atac de ransomware.

Limiteu l’accés als recursos de la vostra xarxa. Les persones haurien de tenir només l’accés que necessiten per a les seves tasques.

Utilitzeu eines de gestió de vulnerabilitats per identificar i mitigar les vulnerabilitats existents dins de la vostra infraestructura de TI.

Teniu un pla establert per a com respondre en cas d’una violació de seguretat. Això inclou la identificació, la resposta, la recuperació i la revisió post-incident.

La seguretat física dels servidors i altres actius de maquinari és igualment important que la seguretat digital. Implementeu mesures de seguretat adequades per protegir aquests actius.

**Les necessitats específiques de ciberseguretat poden variar depenent del tipus d’organització, el sector, la mida de l’empresa, etc.

Solucions de cyberseguretat

Les nostres solucions de cyberseguretat inclouen la implementació de polítiques i protocols de seguretat, la instal·lació i configuració de sistemes de protecció (com ara firewalls i antivirus), la monitorització i resposta a incidents de seguretat, així com la realització d'auditories i anàlisis de riscos per detectar i prevenir possibles vulnerabilitats.

Altament qualificats

El nostre equip d'experts en cyberseguretat està format per professionals altament qualificats i amb una àmplia experiència en diferents sectors. Això ens permet oferir solucions efectives i innovadores que protegeixin el vostre negoci de les amenaces cibernètiques més recents i sofisticades. A més, estem compromesos a mantenir-nos al dia amb les últimes tendències i avanços en el camp de la seguretat de la informació, assegurant que les nostres solucions estiguin sempre a l'avantguarda de la indústria.

Formació i assessorament

A Andorsoft, S.A., no només ens centrem en la protecció del vostre negoci, sinó que també oferim formació i assessorament als empleats per conscienciar-los sobre les millors pràctiques de seguretat i ajudar-los a identificar i respondre a possibles amenaces.

En resum...

El nostre compromís és proporcionar solucions de cyberseguretat eficaces, personalitzades, dissenyades per protegir el vostre negoci i assegurar la vostra tranquil·litat. Amb Andorsoft, S.A. com a vostre soci de confiança en cyberseguretat, podeu estar segurs de comptar amb un equip compromès i dedicat a la protecció dels vostres recursos i informació més valuosos.

Our Trusted Clients

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.