El nostre partner tecnològic Zeed Security ens avisa “Les vulnerabilitats dels routers Wifi dels Hotels poden arribar a posar en risc als seus clients”

Big Vulnerability in Hotel Wi-Fi Router Puts Guests at Risk WIRED