Això passa ara mateix! IBM Security Strategy amb Christian AMICE @IBM @Andorsoft #IBMSecurityStrategy #IBM

IBM Security Strategy amb Christian AMICE!