Actualment en presentació – Exemple d’us del Cloud Híbrid d’IBM amb ICP. @IBM @Andorsoft #IBM #cloudhibridibm

Exemple d’us del Cloud Híbrid d’IBM amb ICP. Entrevista amb el client Telefonica!