Una alternativa sostenible al adquirir un equip professional.

PRODUCTES RENEWED

 Els equips recondicionats Renewed són una alternativa que els clients demanen a l’hora d’adquirir equips cada cop més. És important tenir en compte l’estalvi econòmic i la sostenibilitat com la qualitat recolzada per la revisió de més de 25 punts crítics a través d’ un equip tècnic professional. Podem garantir que els dispositius han estat provats i estan en bon estat de funcionament per el nostre proveïdor. 

PRODUCTES RENEWED

Quins beneficis té un equip recondicionat professional?

 Valor econòmic: Un dels seus principals beneficis és l’estalvi econòmic. Això significa que es pot obtenir un equip d’alta qualitat per un preu més baix.

 Funcionalitat millorada: En ser recondicionat l’equip ha estat restaurat al seu estat original o millorat. És a dir, un professional ha revisat i ha pogut eliminar els defectes o problemes de fàbrica oferint un equip que funciona millor que fins i tot un de nou. 

Menor impacte ambiental: S’estima que la fabricació d’un portàtil consumeix al voltant de 200 kg de combustibles fòssils i emet aproximadament 190 kg de co2 a l’atmosfera enfront d’un de nou.

Our Trusted Clients

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.