Power9 més potent i més econòmic per entorn MongoDB @IBM @andorsoft #power9 #mongodb #ibm #andorsoft