Interessant! Per poder fer un test de ciber atac en live, 2 productes d’IBM @IBM #IBM #XForceCyberRange #CyberTacticalOperationsCenter

Per poder fer un test de ciber atac en live, 2 productes d’IBM : – X-Force Cyber Range – Cyber Tactical Operations Center.