Nova versió IBM i V7.3

IBM reforça encara més la seva plataforma amb nombroses funcionalitats per suportar aplicacions i càrrega de treball modernes (accés des de un terminal mòbil, anàlisis icloud).

Els punts forts d’IBM i 7.3 són els següents:

  • IBM DB2 for i Temporal Support, permet realitzar un anàlisi precís de les dades d’un període o històric específic.
  • Capacitat d’anàlisi més potent, gràcies a la funcionalitat OLAP avançada, permet realitzar previsions més precises, definir les franges i desenvolupar noves estratègies per a les empreses.
  • Col·lectes dels drets de seguretat, una nova funcionalitat que permet assegurar millor les dades vitals per a l’empresa.

…I nombroses millores orientades al creixement de l’eficàcia i de les funcionalitats.

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.