domini .ad

Vull un domini .ad

Actualment, com a registradors autoritzats, volem informar-te que el domini .ad es troba en una primera fase de transició i obertura. El nostre objectiu és facilitar l’accés als usuaris i simplificar el procés d’obtenció del registre, igualant els estàndards del domini .ad als dels països més avançats. Una vegada finalitzada aquesta fase, començarà un segon període amb una fase de disponibilitat general, on tothom podrà beneficiar-se d’aquest nou nivell d’accés i simplicitat.

Requisits per registrar un domini .ad en qualsevol etapa

Per registrar un nom de domini .ad, tant durant la fase de transició i obertura com durant la fase de Disponibilitat General, és imprescindible complir amb la Normativa General de Registre del domini .ad. A més d’aquesta normativa, cal també complir amb els següents requisits addicionals:

 • Acceptat generalment com a legítim.
 • No perjudicial per a la imatge d’Andorra ni els interessos andorrans, segons el criteri de l’Operador de Registre.
 • Proporcionat amb la importància i el significat del nom del domini al qual es refereix.

Com registrar el domini durant la fase de transició i obertura

Durant aquesta primera fase, que s’estendrà del 22 de maig al 16 d’octubre de 2024, podràs registrar un domini .ad de la següent manera:

Per a Institucions Públiques, marques o noms comercials andorrans:

 • Caldrà acreditar la condició d’Institució Pública andorrana o titular/llicenciatari de la marca registrada.
 • La sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant un registrador acreditat, com Andorsoft.
 • Els dominis sol·licitats seran assignats, un cop validats, sense haver d’esperar al final del període de transició i obertura.

Per a altres sol·licitants que no compleixin els requisits anteriors:

 • La persona o institució haurà d’aportar documentació que acrediti la seva condició (noms de persones jurídiques andorranes, titulars de marques estrangeres sense efecte a Andorra, residents andorrans, titulars de dominis preexistents en altres TLDs, etc.).
 • La sol·licitud del domini es podrà fer en dos períodes: del 22.05.2024 al 04.09.2024 i del 05.09.2024 al 16.10.2024.
 • Serà necessari tramitar la sol·licitud mitjançant un registrador acreditat.
 • L’adjudicació no serà immediata i dependrà de l’ordre de prioritat corresponent. Les sol·licituds seran creades com a dominis en estat pendingCreate i necessitaran validació per part del Registre. La prioritat es determinarà per ordre d’arribada sense distinció entre categories.
 • En cas de no disposar de cap dret descrit anteriorment, també es podrà demanar un domini .ad sense cap prioritat (categoria “landrush”) des del 05.09.2024 al 16.10.2024. Aquestes peticions tindran la prioritat més baixa durant aquesta fase. En cas de no existir cap petició idèntica prioritària, es podrà aconseguir el domini sol·licitat. Pots consultar els detalls al reglament de transició i obertura.

Com registrar el domini durant la fase de disponibilitat general

La fase de Disponibilitat General s’obrirà el 22.10.2024 a les 13:00 UTC i continuarà de forma indefinida. Durant aquesta fase, els dominis seran creats automàticament per ordre d’arribada (“first come, first served”) sense necessitat de validació prèvia per part del Registre.

Registrar domini

DOMINI
Escull les variants i els anys que vol tenir el domini i el tipus de registre.
Durada del registre
Tipus de registre
DADES DEL TITULAR DEL DOMINI
El titular del domini és?
DADES DE CONTACTE ADMINISTRATIU
**Omple aquests camps només si els contactes són diferents del titular del domini
DADES DE FACTURACIÓ
**Omple aquests camps només si els contactes són diferents del titular del domini
DADES DEL CONTACTE TÈCNIC
**Omple aquests camps només si els contactes són diferents del titular del domini
AFEGIR DNS EXTERNA
**Omple només en cas que l'allojament no sigui gestionat per Andorsoft, SA.
Servidor de Noms

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.