Esdeveniment la transformació digital amb @Andorsoft i els serveis d’@IBM