Atura el #ransomware abans que sigui massa tard amb @Varonis.

Un empleat d’un gran hospital fa clic en un correu electrònic de phishing ben elaborat i es descarrega Locky. L’empleat tenia accés a terabytes de dades NAS a través d’unitats mapejades amb protocol SMB.
DatAlert va enviar un avis crític als operadors de seguretat després de la detecció d’arxius modificats de manera massiva. Ells van ser capaços de desactivar el compte i restaurar els arxius afectats sense mes conseqüències.
Des de @andorsoft i amb el suport del nostre partner tecnològic @varonis oferim l’eina proactiva per protegir les vostres dades mes critiques.

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.