Andorsoft nou SAP Extended Business Member amb Accelera per potenciar l’eina #SAPBusinessOne, el ERP amb mes alt nivell de satisfacció del mercat.