Power Systems: un conjunt de programari i maquinari optimitzat per a aplicacions crítiques.

Els Power Systems són servidors amb una pila de programari completa optimitzada per IBM. Això no impedeix que sigui un sistema obert, tant de maquinari com de programari.

Al juny del 2018, els Estats Units van recuperar el primer lloc dels 500 millors supercomputadors més poderosos del planeta. I IBM pot estar orgullós: de les dues primeres màquines, el IBM Summit Oak Ridge Labs i el Sierra Lawrence Livermore Laboratory es basen en el seu últim processador, el POWER9 que combina rendiment i eficiència energètica.

Aquest èxit sens dubte reforçarà els clients que han optat per una arquitectura de processador diferent del clàssic x86. Molts han fet aquesta elecció per a les seves aplicacions crítiques: els 10 millors actors mundials dels sectors de la banca, les assegurances i les telecomunicacions han optat per el POWER. La majoria operen amb servidors Power Systems “on premise”, ja que les dades són crítiques. Però la transició al Cloud, almenys en mode híbrid, que resulta inevitable, IBM ofereix cada vegada més opcions per operar servidors Power al Cloud.

L’obertura: el motor de l’èxit dels servidors Power Systems

Hi ha diverses raons per a l’èxit dels servidors Power Systems. Des de 2013, l’arquitectura POWER es oberta. Els cinc membres fundadors de la Fundació OpenPower (incloent Google i Nvidia) s’han sumat més de 300 partners. En compartir les especificacions de maquinari del seu processador, IBM volia desenvolupar l’ecosistema al voltant d’aquesta arquitectura d’alt rendiment en el camp científic i tècnic. A més, hi ha un hipervisor natiu, PowerVM, que només requereix uns pocs recursos de maquinari. La virtualització es pot fer de moltes maneres: amb PowerVM o amb KVM per la virtualització en Linux.

El servidor també està obert des del punt de vista del programari, ja que pot adaptar-se a tres sistemes operatius: AIX, IBM i però també amb Linux (amb la majoria de distribucions del mercat). Com IBM comercialitza una plataforma completa, maquinari i programari, tot el conjunt està optimitzat.

El processador, però també l’amplada de banda

La primera solució basada en POWER9 es va comercialitzar a finals de 2017. Les millores són essencialment a nivell de multithreading (vuit unitats d’instruccions en paral·lel contra dues anteriorment). Les amplades de banda de la memòria es reforcen i el bus NVLink connecta CPU i GPU: la GPU pot així accedir a tota la capacitat de memòria de la màquina, la qual cosa evita els colls d’ampolla.

Diversos factors fan que el rendiment de Power Systems progressa cada vegada més ràpidament que altres plataformes. A cada canvi de processador, es tota l’arquitectura de la màquina que evoluciona, de manera que la potència disponible al processador es pot explotar al màxim. Per exemple, la millora de l’amplada de banda evita les latències en el processament de dades. Al propi xip, moltes tasques són processades per circuits especialitzats (gravats al xip directament), com ara el xifrat i la compressió, que permet descarregar el processador en si. Per exemple, un mòdul dedicat processa el 90% dels cicles de compressió/descompressió de memòria. Així, el processador esta mes disponible, i l’administrador del servidor té dues solucions: o bé disminueix la fracció de la CPU assignada als workloads (i en afegeix més) per al mateix entorn; o bé manté el mateix entorn per allotjar més usuaris.

Adaptat al machine learning

L’arquitectura POWER està especialment ben calibrada per les aplicacions d’intel·ligència artificial i en particular per a el machine learning. Per tant, el PowerAI (model AC922, ara anomenat Watson Machine Learning Accelerator), és una màquina dedicada al desenvolupament d’algoritmes en aquest camp. La seva gran amplada de banda el converteix en una solució única al mercat. Concretament, els data scientists poden provar els seus models més ràpidament, canviar els seus paràmetres amb freqüència i, per tant, arribar en el menor temps possible al model final. A més, la pila de programari que acompanya PowerAI inclou aplicacions com ara H2O (facilitant la creació de models adaptats a dades) i PowerAI Vision (visió artificial).

Molts data scientists donaran testimoni de la seva experiència durant el POWER Week, del 20 al 24 de maig de 2019, esdeveniment dedicat a Power Systems.

https://www.2019.powerweek.fr/

Vols treballar amb nosaltres?

Candidatura Espontània

Tindrem en compte el teu currículum per a futures vacants a la nostra empresa.